کد خبر: 43307
A
یادداشت دیده بان ایران؛

با توجه به شرایط فعلی شهر و مشکلات و بحرانهای ریز و درشت و همچنین مشکلات پیدا و پنهان که در ماههای گذشته بر سر انتصابات رخ داد انتخاب هر فرد جدید و ورود ایشان به شهرداری معضلاتی را در بر دارد و انتخاب حسینی مکارم این خطرات را به حداقل ممکن میرساند ١-ارایه هرگونه برنامه جدید از سوی افراد بی شک نشانه عقب گرد و از بین بردن برنامه ها و امور انجام شده مثبت شهردار و شورا در ماههای گذشته اشت و مثال شروع مجدد و از بین بردن تمامی هزینه ها و تلاشهای و زمان در این ماههاست و بیشتر شبیه به کوتاه کردن دوره و موقعیت به دست آمده و حبه شده از سوی مردم به اصلاح طلبان میباشد.

دیده بان ایران : فارغ از گرایشهای سیاسی و سلایق شخصی حسینی مکارم نزدیکترین فرد و تاثیر گذارترین مدیر و رفیق و مشاور نجفی شهردار مستعفی تهران بود آنچنان که اکثر انتصابات و بخشنامه ها و تصمیمات در نیم سال تکیه نجفی بر صندلی بهشت از طریق وی بررسی و به سرانجام میرسید و حتی شهردار اسبق در مواردی خود نیز این موضوع را علنا اعلام کرد

 

با توجه به شرایط فعلی شهر و مشکلات و بحرانهای ریز و درشت و همچنین مشکلات پیدا و پنهان که در ماههای گذشته بر سر انتصابات رخ داد انتخاب هر فرد جدید و ورود ایشان به شهرداری معضلاتی را در بر دارد و انتخاب حسینی مکارم این خطرات را به حداقل ممکن میرساند  که به آن میپردازیم

 

١-ارایه هرگونه برنامه جدید از سوی افراد بی شک نشانه عقب گرد و از بین بردن برنامه ها و امور انجام شده مثبت  شهردار و شورا در ماههای گذشته اشت و مثال شروع مجدد و از بین بردن تمامی هزینه ها و تلاشهای و زمان در این ماههاست و بیشتر شبیه به کوتاه کردن دوره و موقعیت به دست آمده و حبه شده از سوی مردم به اصلاح طلبان میباشد.....

 

٢-در بهترین حالت و منطبق ترین برنامه و پذیرش برنامه های مورد توافق ماههای گذشته شهرداری و شورا بهترین فرد برای اجرای برنامه ها همان افرادی هستند که نسبت به تهیه آن نموده اند و پرواضح است که افراد خارج از تیم نجفی قاعدتا توانایی کافی درک و حتی اجرای چنین برنامه هایی را بطور کامل نخواهند داشت

 

٣-به فرض توانایی و تسلط شهردار جدید و تیمش و هماهنگی کافی با برنامه ها معضلی جدید و بسیار جدی وجود دارد که میتواند تیم جدید را کاملا به حاشیه برده و حتی منجر به درگیری با اعضا شورا گردد و آن بحث انتصابات هماهنگ با مدیر جدید و احتمالا حذف بخشی از مدیران فعلی اشت

 

با نگاهی به موارد فوق و بسیاری موارد دیگر که در این مجال نمیگنجد به نظر میرسد صلاح شهر و شهروندان واصلاح طلبان بر آن است که سکان  شهر را به کم حاشیه ترین فردممکن برسانند و اجازه دهند این چرخ به حرکت خود ادامه دهد

 

 

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر