کد خبر: 49646
A

درست ۲ ماه بعد از جنجال سوال از احمدی‌نژاد مجلس نهم آستین‌هایش را برای تغییر آئین نامه بالا زد و در ماده ۲۱۳ آن رأی‌گیری درباره پاسخ رئیس‌جمهور به هر یک از سوال‌ها جایگزین قانون قبلی شد.

به گزارش دیده بان ایران، «در هر موردی که حداقل یک چهارم کل نمایندگان از رئیس جمهور دربارۀ یکی از وظایف اوسوال کنند، رئیس جمهور موظف است در مجلس حاضر شود» این یکی از ابزارهایی است که طبق اصل ۸۸ قانون اساسی برای نظارت بر قوه مجریه در دست مجلس قرار داده شده است که در طول ۴۰ سال گذشته تنها یک بار آن هم در زمان دولت دهم مورد استفاده قرار گرفته است. حالا بعد از ۶ سال این موضوع برای حسن روحانی و دولت دوازدهم در حال تکرار است اما با این تفاوت که آئین نامه امروز مجلس با قانون ۲۴ اسفند سال ۹۰  یکی نیست.

تغییر آیین‌نامه بعد از سوال از احمدی‌نژاد

روزهای آخر سال ۹۰ محمود احمدی نژاد به مجلس آمد تا به سوالات نمایندگان پاسخ دهد اما به جای پاسخ یکسره مجلس را به سخره گرفت و بعد از تمام شدن صحبت هایش و گفتن اینکه نمره اش کمتر از ۲۰ نیست دستی برای نمایندگان بلند کرد و رفت. در آن روز خلا قانونی آئین نامه مجلس به رخ همه نمایندگان کشیده شد و انها نتوانستند کوچکترین پاسخی به توهین های احمدی نژاد بدهند. درست دو ماه بعد از جنجال سوال از احمدی نژاد مجلس آستین هایش را برای تغییر آئین نامه بالا زد و در ماده ۲۱۳ آن رای‌گیری درباره پاسخ رئیس جمهور به هر یک از سوال ها جایگزین قانون قبلی شد.

آیین‌نامه جدید چه می‌گوید؟

ماده ۱۹۶- براساس اصل هشتاد و هشتم (۸۸) قانون اساسى، درصورتى که حداقل یک چهارم کل نمایندگان بخواهند درباره یکى از وظایف رئیس جمهور سؤال کنند، باید سؤال یا سوالات خود را به طور صریح و روشن و مختصر همگى امضاء و به رئیس مجلس تسلیم نمایند. رئیس مجلس موضوع را در اسرع وقت به کمیسیون تخصصى مربوط ارجاع مى نماید.

هر کمیسیون موظف است حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفى شده رئیس جمهور و نماینده منتخب سؤال کنندگان تشکیل جلسه دهد. در این جلسه، نماینده رئیس جمهور پاسخ مقتضى را از طرف رئیس جمهور ارائه خواهد نمود تا به نمایندگان سؤال کننده گزارش شود.

پس از یک هفته از طرح سوال در کمیسیون یا کمیسیون ها چنانچه هنوز حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس از سؤال خود منصرف نشده باشند رئیس مجلس موظف است در اولین جلسه سؤال یا سوالات  آنان را قرائت و فوراً براى رئیس جمهور ارسال کند. این سؤال ظرف چهل و هشت ساعت تکثیر و در دسترس نمایندگان قرار مى گیرد.

تبصره ۱- تعداد سوالات نباید از پنج سوال بیشتر باشد.

تبصره ۲- پس از ارسال سوال یا سوالات برای رئیس جمهور، کاهش امضاها سبب خروج سوال یا سوالات از دستور نمی گردد.

ماده ۲۱۳- رئیس جمهور موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت سؤال در جلسه علنى مجلس حضور یابد و به سؤال  یا سوالات مطروحه نمایندگان پاسخ گوید مگر با عذر موجه با تشخیص مجلس شوراى اسلامى. مدت طرح سؤال از طرف نماینده منتخب سؤال کنندگان حداکثر پانزده دقیقه و مدت پاسخ رئیس جمهور حداکثر یک ساعت است که طرفین می توانند وقت خود را به دو بخش تقسیم نماینده. در این صورت همه سوالات و پاسخ ها در بخش اول وقت از هر دو طرف بیان می شود و در بخش دوم ابهامات سوال کنندگان و پاسخ های رئیس جمهور مطرح می گردد.

تبصره- پس از این مرحله درباره پاسخ رئیس جمهور به هر یک از سوالات از نظر قانع کننده بودن به صورت جداگانه رای گیری می شود.

چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس جمهور به سوالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سوال نقض قانون یا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سوال به قوه قضائیه ارسال می شود.

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر