کد خبر: 51807
A

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح یکشنبه (۱۵ مهر) با نخستین دستور کار نمایندگان برای بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) - به عنوان یکی از شروط FATF - برگزار شد و این لایحه در نهایت به تصویب رسید. محمدجواد ظریف - وزیر امور خارجه - در جلسه امروز در دفاع از این لایحه سخنرانی کرد و چند تن دیگر از اعضای دولت نیز در صحن امروز مجلس حضور داشتند.

دیده بان ایران- جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح یکشنبه (۱۵ مهر) با نخستین دستور کار نمایندگان برای بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) - به عنوان یکی از شروط FATF - برگزار شد و این لایحه در نهایت به تصویب رسید. محمدجواد ظریف - وزیر امور خارجه - در جلسه امروز در دفاع از این لایحه سخنرانی کرد و چند تن دیگر از اعضای دولت نیز در صحن امروز مجلس حضور داشتند.

 

 • جلسه علنی مجلس شورای اسلامی

 • دوئل موافقان و مخالفان CFT در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی

 • دوئل موافقان و مخالفان CFT در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی

 • سید محمد جواد ابطحی آیین‌نامه‌ را در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی پاره کرد

 • سید محمد جواد ابطحی آیین‌نامه‌ را در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی پاره کرد

 • دوئل موافقان و مخالفان CFT در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی

 • دوئل موافقان و مخالفان CFT در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی

 • دوئل موافقان و مخالفان CFT در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی

 • دوئل موافقان و مخالفان CFT در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی

 • جلسه علنی مجلس شورای اسلامی

 • جلسه علنی مجلس شورای اسلامی

 • حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی

 • حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی

 • حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی

 • حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی

 • سخنرانی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در صحن علنی مجلس در روز تصویب CFT

 • سخنرانی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در صحن علنی مجلس در روز تصویب CFT

 • سخنرانی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در صحن علنی مجلس در روز تصویب CFT

 • جلسه علنی مجلس شورای اسلامی

 • جلسه علنی مجلس شورای اسلامی

 • جلسه علنی مجلس شورای اسلامی

 • جلسه علنی مجلس شورای اسلامی

 • جلسه علنی مجلس شورای اسلامی

 • جلسه علنی مجلس شورای اسلامی

 • جلسه علنی مجلس شورای اسلامی

 • جلسه علنی مجلس شورای اسلامی

 • جلسه علنی مجلس شورای اسلامی

 • جلسه علنی مجلس شورای اسلامی

 • جلسه علنی مجلس شورای اسلامی

 • جلسه علنی مجلس شورای اسلامی

 • جلسه علنی مجلس شورای اسلامی

 • جلسه علنی مجلس شورای اسلامی

 • جلسه علنی مجلس شورای اسلامی

 • جلسه علنی مجلس شورای اسلامی

 • جلسه علنی مجلس شورای اسلامی

 • جلسه علنی مجلس شورای اسلامی

 • سخنرانی علی لاریجانی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی

 • جلسه علنی مجلس شورای اسلامی

 • سخنرانی علی لاریجانی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی

 • جلسه علنی مجلس شورای اسلامی

 • جلسه علنی مجلس شورای اسلامی

 • جلسه علنی مجلس شورای اسلامی

 • جلسه علنی مجلس شورای اسلامی

 • سخنرانی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در صحن علنی مجلس در روز تصویب CFT

 • سخنرانی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در صحن علنی مجلس در روز تصویب CFT

 • صحن علنی مجلس در روز تصویب CFT

 • صحن علنی مجلس در روز تصویب CFT

 • صحن علنی مجلس در روز تصویب CFT

 • صحن علنی مجلس در روز تصویب CFT

 • صحن علنی مجلس در روز تصویب CFT

 • صحن علنی مجلس در روز تصویب CFT

 • صحن علنی مجلس در روز تصویب CFT

 • صحن علنی مجلس در روز تصویب CFT

 • صحن علنی مجلس در روز تصویب CFT

 • صحن علنی مجلس در روز تصویب CFT

 • صحن علنی مجلس در روز تصویب CFT

 • صحن علنی مجلس در روز تصویب CFT

 • صحن علنی مجلس در روز تصویب CFT

 • صحن علنی مجلس در روز تصویب CFT

 • صحن علنی مجلس در روز تصویب CFT

 • صحن علنی مجلس در روز تصویب CFT

 • صحن علنی مجلس در روز تصویب CFT

 • صحن علنی مجلس در روز تصویب CFT

 • صحن علنی مجلس در روز تصویب CFT

 • صحن علنی مجلس در روز تصویب CFT

 • صحن علنی مجلس در روز تصویب CFT

 • صحن علنی مجلس در روز تصویب CFT

 • صحن علنی مجلس در روز تصویب CFT

 • تجمع مخالفین تصویب CFT مقابل مجلس شورای اسلامی

 • تجمع مخالفین تصویب CFT مقابل مجلس شورای اسلامی

 • تجمع مخالفین تصویب CFT مقابل مجلس شورای اسلامی

 • تجمع مخالفین تصویب CFT مقابل مجلس شورای اسلامی

 • تجمع مخالفین تصویب CFT مقابل مجلس شورای اسلامی

 • تجمع مخالفین تصویب CFT مقابل مجلس شورای اسلامی

 • تجمع مخالفین تصویب CFT مقابل مجلس شورای اسلامی

 • تجمع مخالفین تصویب CFT مقابل مجلس شورای اسلامی

 • تجمع مخالفین تصویب CFT مقابل مجلس شورای اسلامی

 • تجمع مخالفین تصویب CFT مقابل مجلس شورای اسلامی

 • تجمع مخالفین تصویب CFT مقابل مجلس شورای اسلامی

 • تجمع مخالفین تصویب CFT مقابل مجلس شورای اسلامی

 • تجمع مخالفین تصویب CFT مقابل مجلس شورای اسلامی

امیر خلوصی - برنا قاسمی - ایسنا

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر