کد خبر: 63908
A

عضو فراکسیون امید مجلس: بایدازهمه ظرفیتها استفاده کنیم که مشکلات مردم باکمترین هزینه حل شود و منافع ملی تامین شود. یکی از این ظرفیتها تقویت بنیه نظامی کشور است تا دشمنان جریٔت تهدید نظامی ما را نداشته باشند.

به گزارش دیده بان ایران،  با خروج آمریکا از برجام و برهم زدن توافقاتی که انجام آن مدتها به طول انجامیده بود، ترامپ ریٔیس ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفت با تشدید، بازگشت و اعمال تحریمهای جدید اقتصادی، جمهوری اسلامی را تحت فشارهای مضاعف قرار دهد تا به این واسطه بتواند امتیازاتی از ایران بگیرد که مدنظر او است. ولی ایران پس از یک سال تحمل شرایط تحریمی و دادن فرصت به طرفهای اروپایی برای جبران خسارت خروج آمریکا از برجام، دست به اقدامات کاهشدهنده توافقات خود در برجام زد و 60 روز به طرفهای اروپایی فرصت داد تا به تعهداتشان عمل کنند. این تصمیم که توسط حسن روحانی، ریٔیسجمهوری کشورمان اعلام شد، بازتابهای داخلی و خارجی زیادی داشت. از طرفی برخی نمایندگان مجلس از جمله احمد مازنی، به دنبال ارایٔه راهکارهای کمک کننده، پیشنهاداتی مطرح کردند.
احمد مازنی، نماینده مردم تهران و ریٔیس کمیسیون فرهنگی مجلس که عضو شورای مرکزی فراکسیون امید است با طرح پیشنهادی به «ابتکار» خواستار استفاده از ظرفیت دیپلماسی پارلمانی برای رفع موانع برجام شد. او این اقدام را در کنار تلاش دستگاه دیپلماسی کشورمان برای حل مشکل پیش آمده سودمند دانست. این چهره اصلاحطلب مجلس دهم گفت که در صورت اذن رهبری و تایید شورای عالی امنیت ملی میتوان مجموعه مذاکراتی را با آمریکا از طریق دیپلماسی پارلمانی به منظور رفع مشکلات برجامی دنبال کرد. آنچه میخوانید حاصل گفتوگوی «ابتکار» با احمد مازنی به عنوان پیشنهاد دهنده این ایده است.

درباره پیشنهادتان و چگونگی استفاده از ظرفیت دیپلماسی پارلمانی برای رفع موانع برجام توضیح دهید و اینکه چطور میتوان از این ظرفیت برای حل مشکلات پیش آمده استفاده کرد؟

بایدازهمه ظرفیتها استفاده کنیم که مشکلات مردم باکمترین هزینه حل شود و منافع ملی تامین شود. یکی از این ظرفیتها تقویت بنیه نظامی کشور است تا دشمنان جریٔت تهدید نظامی ما را نداشته باشند. در این باره هم مجلس و هم دولت تلاش کردند و بودجه مناسبی را پیشبینی کردند. تجربه دوران جنگ هم تجربه موفقی است و در این باره از ناحیه دشمن مشکل و نگرانی نداریم. ولی مسیٔله دیگر فشارهای اقتصادی و جنگ روانی است که صرفا با تقویت بنیه نظامی حل نمیشوند و باید ظرفیتهای دیگر را به کارگرفت. باید تلاش کنیم تا ضمن آمادگی نظامی، مناسباتمان را با مذاکره از طریق دیپلماسی فرهنگی و عمومی حل کنیم و راه دیپلماسی پارلمانی نیز باز است و در این باره در یک سال اخیر اقداماتی هم انجام دادهایم. با توجه به شرایطی که اخیرا با خروج آمریکا از برجام تشدید شده و رعب و وحشتی که ترامپ در کشورهای دیگر ایجاد کرده است که نفت ایران را نخرند و ارتباط بانکی با ما نداشته باشند، برای مردم مشکلاتی ایجاد کرده است. البته ما به خود اعتماد داریم و همانگونه که طی مدت زمان مشخص توانستیم با کشورهای بزرگ دنیا مذاکره کنیم هماکنون هم میتوانیم در این مسیر گام برداریم، در شرایط کنونی هم که خط تماس بین دولتها بسته است میتوان راه بین مجالس را باز کرد. ما با کشورهای منطقه میتوانیم از دیپلماسی قویتری برخوردار شویم و کشورهای همسایه و اسلامی را در اولویت قرار دهیم. حتی درباره آمریکا کل حاکمیت و ملت آمریکا را با یک چشم نبینیم و در یک چارچوب قرار ندهیم. قطعا در خود ایالات متحده هم ظرفیتهایی هستند که خواستار ارتباط بهتر و تعامل با ایران هستند ولی به دلیل رفتار غیرمنطقی ترامپ خط مستقیم تماس ایران و آمریکا یا قطع شده یا همراه با پارازیت است که باید اصلاح شود.

دراین باره به طور واضح پیشنهاد خود را با برخی همکاران در مجلس مطرح کردم تا دیپلماسی پارلمانی را تقویت کنیم. یعنی دقیقا به چه شکل عمل کنیم؟


یعنی اینکه هییٔتهای پارلمانی ما با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی و اذن رهبری و برنامه ریزی وزارت امور خارجه و هییٔتریٔیسه مجلس، با هییٔتهای پارلمانی کشورهایی که میتوانند روابط ما و ارتباطمان با آمریکا را اصلاح کنند و گلایه ها و پیام ما را به ایالات متحده منتقل کنند، ارتباط بگیرند. جمهوری اسلامی به کمک کشورهای حافظ منافع ایران و آمریکا ماند سویٔیس و الجزایر میتواند به دنبال برقراری روابط پارلمانی با آمریکا باشد. همچنین از ظرفیت کشورهایی مانند افغانستان، عراق، چین، هند و روسیه که رابطه خوب با ما و آمریکا دارند، میتوانیم بهره ببریم. اتحادیه اروپا و مجالس اروپایی هم روابط خوبی با مجلس ایران دارند که ما از این ظرفیت هم میتوانیم استفاده کنیم. همچنین با کشورهایی مثل چین، کره جنوبی، هند و روسیه میتوانیم تعامل قویتری داشته باشیم. بنابراین از طریق دولت هر اقدامی انجام میشود در جای خود محترم است ولی ما هم از طریق پارلمان سعی کنیم از دیپلماسی پارلمانی یک قدم جلوتر برویم. ما نه تنها این امکان را داریم که با نماینده کشورهای سوم گفت وگو کنیم بلکه امکان گفت وگو با نمایندگان مجلس آمریکا هم برای ما وجود دارد. اگر بررسی کارشناسی در شورای عالی امنیت ملی انجام بشود، میتوان از ظرفیت قانونی مجلس برای کاهش تنش بین ایران و آمریکا و حل چالشهایی که بیشتر به توده مردم معیشت آنها آسیب میزند استفاده کرد. مشخصا پیشنهادتان چیست و چطور میخواهید این ارتباط و تعامل بین پارلمانها را ایجاد کنید؟ مکانیزمش باید در شورای عالی امنیت ملی فراهم شود و اگر این امکان ایجاد شود میتوانیم هییٔتهایی را تعریف کنیم و اگر این تصمیم از طرف جمهوری اسلامی قطعی شود و به برنامه رسمی شورای عالی امنیت ملی تبدیل شود، در آن صورت طرفهای دیگر از جمله آمریکا و سایر کشورها هم ورود میکنند چرا که در خبرها خواندم پمپیٔو از نخست وزیر عراق درخواست میانجیگری کرده است. اگر در سطوح بالاتر این تصمیم گرفته شود مجلس آمادگی دارد که هییٔتهای پارلمانی برای مذاکره تشکیل دهد.  290 نماینده مجلس ظرفیت زیادی است که هر یک میتوانند هییٔتهای پارلمانی زیادی تشکیل دهند و به کشورهای مختلف سفر کنند یا از آنها دعوت کنند که به ایران بیایند و با یکدیگر به مذاکره و تبادل نظر بپردازند. حتی ما گروههای دوستی-پارلمانی با سایر کشورها داریم و خود من عضو گروه دوستی پارلمانی ایران- سویٔیس و افغانستان هستم و به نظرم استفاده از این گروههای دوستی پارلمانی ظرفیتی کمی نیست. تا کنون جمهوری اسلامی به نحوی مسیٔله را مدیریت کرده که منفعت کشور و مردم تامین شود، ولی با ریٔیسجمهوری در آمریکا طرف هستیم که رفتارش منطقی نیست و به قواعد بینالملل پایبند نیست و اطرافیانش هم بر این آتش میدمند. ولی ما در سطح بینالمللی از طریق دیپلماسی پارلمانی با کشورهای آسیایی و اروپایی میتوانیم اثرگذار باشیم و درباره مذاکرات انجام شده در برجام و توافقنامهای که سازمان ملل آن را تصویب کرد ولی آمریکا یک جانبه از آن خارج شد، حرفمان را بزنیم و بگوییم این تحریمها ظالمانه است. البته خبر دارم که وزارت خارجه از طرفی در حال تلاش است و شورای عالی امنیت ملی هم از طرفی میکوشد تا راهی مناسب ایجاد شود. نتیجه این تصمیم درباره برجام هم توسط آقای روحانی اعلام شد و برای طرفین اروپایی برجام فرصتی 60 روزه درنظر گرفته شد تا به تعهداتشان درخصوص برجام عمل کنند. بنابراین معتقدم مجلس هم میتواند ورود کند و این مذاکرات را تسهیل کند. شاید برخی موانعی که دولتها دارند، مجالس نداشته باشند و بتوانیم مکانیزمی تدوین کنیم تا به سلامت از این شرایط عبور کنیم.

آیا به صورت غیررسمی این پیشنهاد را در سطح عالی مطرح کردهاید و آیا بازخورد مثبتی در این باره گرفته اید؟

من باجمعی ازنمایندگان مجلس این پیشنهاد را مطرح کردم وبا برخی مسیٔولان وزارت خارجه طرح مسیٔله کردم. در مجلس و دولت درباره اصل مسیٔله آمادگی وجود دارد ولی پذیرش آن را به تایید مقامات ارشد نظام منوط کردند. به نظرم طبق قانون مسیر از راه شورای عالی امنیت ملی میگذرد و از آن طریق باید بحث پخته شود و اگر در داخل این مسیٔله به جمعبندی رسمی برسد، آن زمان در کشورهای هدف هم طبیعتا از طریق وزارت خارجه ابلاغ پیام و پیگیری میکنیم

پس موضوع و طرح اولیه آن مطرح شده و مورد موافقت ضمنی قرار گرفته است؟

بله و بازخوردها در این باره مثبت است؛ با تاکید بر اینکه این موضوع باید از طریق مقامات ارشد نظام به تصویب برسد.

اخیرا ترامپ اعلام کرده که اگر مقامات ارشد ایران با او تماس بگیرند از مواضع خود کوتاه میآید و میتوانند وارد مذاکره شوند. چقدر این موضوع میتواند اثربخش و تسهیل کننده باشد؟
این یکی از بازیهای جدید ترامپ است. پاسخ ما این است که ما در حال مذاکره با 1+5 دور یک میز بودیم و بخشی از راه را هم رفته بودیم و برجام حاصل این مذاکرات بود ولی ایالات متحده با تصمیم ترامپ از مذاکره خارج شد و میز مذاکره را به هم ریخت. ضمن اینکه وزیر خارجه او 12 شرط برای ادامه مذاکره تعیین کرده است. به نظر من اگر ترامپ واقعا منتظر تماس ایران است باید اول به میز مذاکره برگردد، بعد اگر پیام جدیدی دارد در ادامه مذاکره بیان کند وگرنه هدفش از طرح این صحبتها جنگروانی است و میخواهد به دروغ القا کند که اهل مذاکره است. در حالی که ترامپ و دوستانش اهل مذاکره نیستند؛ اگر بودند میز مذاکره را ترک نمیکردند./ ابتکار

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر