کد خبر: 75352
A

از قرار معلوم تا اینجای کار سهمیه‌هایی برای بعضی طیف‌ها و جریان‌های اصلی حاضر در انتخابات در نظر گرفته شده است. به نظر می رسد سهمبیه ها نه بر اساس احزاب؛ بلکه بر اساس نزدیکی به افراد و طیف ها خواهد بود

اخبار مرتبط

ارسال نظر