کد خبر: 99166
A

فعال سیاسی اصولگرا گفت: در یکی دو سال اخیر رابطه بین آیت الله مصباح با جبهه پایداری تغییر کرد. دیدارها و جلساتی قرار بود با حضور آیت الله مصباح برگزار شود اما ایشان نیامدند. براساس این نشانه ها می توان به این نتیجه رسید که آیت الله مصباح داشت از مشی و منش جبهه پایداری فاصله می گرفت.

به گزارش دیده بان ایران؛ از روزی که جبهه پایداری اعلام موجودیت کرد تلاش داشت که خود را پیرو دیدگاه ها و افکار آیت الله مصباح یزدی نشان دهد. حتی این مجموعه سیاسی داعیه این را داشت که خود را ملزم کرده مصوباتش را به تأیید شورای فقها به طور مشخص آیت الله مصباح برساند اما هر روز که گذشت فاصله بین جبهه پایداری با آیت الله مصباح بیشتر شد.

بیژن مقدم درباره آینده سیاسی و فعالیت انتخاباتی جبهه پایداری بعد از وفات آیت الله مصباح گفت: آیت الله مصباح یزدی وزنه ای به لحاظ مباحث علمی، تئوریک و فلسفی در حوزه علمیه قم بودند بنابراین با وفات ایشان، حوزه علمیه قم وزنه بزرگی را در حوزه مباحث اندیشه ای از دست داد.

وی در ادامه افزود : جبهه پایداری کوشید ایشان را به عنوان پدر و لیدر معنوی خود معرفی کند. در این راستا اخبار و عکس های جلسات اعضای جبهه پایداری با آیت الله مصباح چنین دیدگاهی را به افکارعمومی متبادر می کرد.

این تحلیلگر مسائل سیاسی تأکید کرد: در یکی دو سال اخیر رابطه بین آیت الله مصباح با جبهه پایداری تغییر کرد. دیدارها و جلساتی قرار بود با حضور آیت الله مصباح برگزار شود اما ایشان نیامدند. براساس این نشانه ها می توان به این نتیجه رسید که آیت الله مصباح داشت از مشی و منش جبهه پایداری فاصله می گرفت. از این به بعد هم باید مراقبت کرد که شخصیت آیت الله مصباح در همان قالب مباحث اندیشه ای شناخته شود و نگذاشت نام و اعتبار ایشان برای مباحث سطحی سیاسی قربانی شود.

وی افزود: اگر جبهه پایداری طبق اساسنامه اش باید مصوباتش را به تأیید یک فقید و مجتهد جامع الشرایط برساند، طبیعتا بعد از فوت آیت الله مصباح، عالِم یا علمای دیگری را جایگزین می کند اما اگر واقعا چنین بند یا ماده ای در اساسنامه جبهه پایداری نیست خوب طبیعتا نیازی ندارد که به عالِم دیگری مراجعه کند، مسیر خودش را می رود و گزینه های خودش را هم خواهد داشت.

این فعال مطبوعاتی درباره اعتبار سیاسی جبهه پایداری نزد جریان اصولگرایی تأکید کرد: در گذشته نیز بین آیت الله مصباح و پایداری چسبندگی عمیق و قوی وجود نداشت. هر چند جبهه پایداری خیلی علاقمند بود که این طور نشان دهد اما واقعیت مسئله این طور نبود که آیت الله مصباح را به عنوان لیدر جبهه پایداری تلقی کنیم.

بیژن مقدم یادآور شد: مشی انتخاباتی و سیاسی پایداری بعد از فوت آیت الله مصباح دستخوش تغییر نمی شود و اتفاقی در آن مجموعه نمی افتد. آنها کار خودشان را انجام می دهند و همان مدلی که برای حضور در صحنه انتخابات مدنظرشان بود، همان را جلو می برند.

منبع: نامه نیوز

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر