گزارش میدانی دیده بان ایران از کوچه مرگ؛

اینجا بازار کلیه تهران است در قلب پایتخت "فروشنده"، "دلال" و "خریدار" یک جا جمع می شوند . بی هیچ واهمه ایی! کوچه حسینی ، میدان ولیعصر خیلی آشناست خیلی راحت…