کد خبر: 117991
A

شماره پنجم داستان نامه (تابستان1400) به مدیر مسئولی محمدجواد جزینی و زیرنظر شواری سردبیری منتشر شد.

دیده بان ایران- شماره پنجم داستان نامه (تابستان1400) به مدیر مسئولی محمدجواد جزینی و  زیرنظر شواری سردبیری منتشر شد. 

در شورای سردبیری داستان نامه علیرضاجوانمرد، فاضله فراهانی، امیرحسین مصلی، مریم شیرازی و صادق عباسی فعالیت دارند.

در این شماره آثاری از نسترن مکارمی، مینا حسنی، علیرضا محمودی ایرانمهر، سیدهادی موسوی، فاضله فراهانی، شهلا رضا سلطانی، محمدتقی حسن زاده توکلی، مهسا شمسی پور، سحر مروج، سمیه کاتبی به چاپ رسیده است.

مدیر داخلی این نشریه نسیم اسدی است و مدیریت هنری بر عهده صادق عباسی ولدی قرار دارد.

 ویراستاری این نشریه زیر نظر فرزانه داوودی است و صفحه بندینیز توسط سجاد عباسی انجام میشود.

 دیگر همکاران این شماره دکتر ستایش سادات صلواتیان و نیلوفر اجری هستند.

برای تهیه مجله داستان نامه به سایت مدرسه داستان مراجعه کنید: http://madresehdastan.ir/journal/

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر