کد خبر: 34377
A

در چهارمین فصل از کاوش های باستانشناسی مشترک هیات ایران و فرانسه ،ساختارهای جدیدی در محوطه حفاظت شده میراث جهانی پاسارگاد کشف شد.

دیده بان ایران: کوروش محمد خانی سرپرست هیات ایرانی این کاوش در تشریح نتایج به دست آمده گفت: «در این فصل از فعالیتها حدود 25 هکتار از محوطه پاسارگاد مورد بررسی آرکئوژئوفیزیکی به روش مغناطیس سنجی و الکترومغناطیسی قرار گرفت که با انجام این فصل، قسمت بزرگی از نقشه مغناطیسی محوطه حفاظت شده پاسارگاد تکمیل شد.»او افزود: «در این فصل علاوه بر تکمیل تر کردن نقشه مغناطیسی منطقه باغ پاسارگاد، گسترش بررسیهای مغناطیسی بهطرف آرامگاه کورش ادامه داده شد تا از وجود یا نبود ساختارهای زیر سطحی در بین کاخها و آرامگاه کورش اطمینان حاصل شود.»

سرپرست هیات ایرانی این کاوش ادامه داد: «نتایج اولیه در این بخش از کاوش منجر به کشف دو ساختار جدید ناشناخته شد که بسیار حائز اهمیت است ولی از دوره و چگونگی این ساختارها تا تکمیلتر شدن مطالعات نمیتوان صحبتی به میان آورد زیرا تاکنون هیچ اطلاعاتی از ساختارهای موجود در این قسمت وجود نداشته است.»

او تصریح کرد: «در این کاوش برای تعیین عمق و چگونگی شکل استخر آب جنوب شرقی محوطه که قبلا در بررسیهای مغناطیسی کشف شده بود، بررسیهای ژئوالکتریک و توموگرافی ازسوی هیات مشترک ایران و آلمان انجام شده است. همچنین برای تعیین عمق کانالهای آب باغ نیز، سونداژهای الکتریکی چندی در باغ سلطنتی صورت گرفت.»

محمدخانی ادامه داد: «در خصوص مطالعات گیاه باستانشناسی و گرده شناسی نیز، نمونه برداریهایی از محوطه پاسارگاد انجام شد که هدف از آن، بازسازی پوشش گیاهی باغ سلطنتی پاسارگاد است.»او تصریح کرد: «نتایج اولیه حکایت از وجود گرده در لایه هایی رسوبی دارد که منجر به ادامه مطالعات و بررسیهای دیرین اقلیم شناسی در این قسمت و پیگیری برای انجام مطالعات آزمایشگاهی در دانشگاه تور، مارسی و لیون فرانسه شد.»

سرپرست هیات ایرانی این کاوش مطالعات زمین باستانشناسی در محوطه و دشت پاساگاد با حضور متخصصانی از ایران و فرانسه، نمونهبرداریهای مختلفی از تراسهای رودخانه پولوار، مطالعات لندسکیپ چشمانداز باستانشناسی دشت پاسارگاد با حضور متخصصان باستانشناسی چشمانداز از ایران، فرانسه و ایتالیا، بررسیهای باستانشناسی و چشم انداز تدفینی دشت پاسارگاد، بررسی سیستم مدیریت آب و هیدرولوژی دشت، بررسیهای توپوگرافی باستانشناسی محوطه حفاظت شده پاسارگاد، تکمیل نقشه دقیق توپوگرافی باستانشناسی محوطه و انجام بررسیهای توپوگرافی در دشت پاسارگاد را از دیگر محورهای چهارمین فصل از این کاوش مشترک دانست.

چهارمین فصل از کاوش بزرگ بررسیها و مطالعات علوم میان رشته ای در باستانشناسی، ازسوی هیات مشترک باستانشناسی ایران-فرانسه با همکاری پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری، پژوهشکده باستانشناسی، گروه باستانشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران، پایگاه میراث جهانی پاسارگاد، دانشگاه لیون 2، «مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه (CNRS)» از تاریخ 25 مهر تا 28 آبان 96 در محوطه و دشت میراث جهانی پاسارگاد، انجام شد.

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر