کد خبر: 87379
A

حمله تند محمد اصفهانی به سخنان اخیر محمود احمدی نژاد در باره هنرمندان ایشان به شدت کمبود حافظه دارند هرگز در زمان ریاست جمهوری ایشان من اجرایی در حضورشان نداشتم

اخبار مرتبط

ارسال نظر