کد خبر: 138394
A

فدراسیون فوتبال با صدور اطلاعیه‌ای لغو مجمع عمومی انتخاباتی مورخ 8 شهریور ماه 1401 را اعلام کرد.

به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ بر اساس اطلاعیه رسمی سایت رسمى فدراسیون فوتبال با توجه به اتفاقات اخیر رخ داده در فرایند برگزاری انتخابات فدراسیون و عدمرعایت قوانین و مقررات انتخاباتی فدراسیون توسط کمیته بدوی انتخابات به شرح ذیل:

1- نقض مفاد بند 1 ماده 1 اساسنامه فدراسیون عدم توجه به قوانین و مقررات کشور

2- نقض بند 5 ماده 2 اساسنامه فدراسیون و عدم توجه به کدهای  اخلاقی فیفا

3- عدم رعایت ماده 7 اساسنامه فدراسیون در مورد رفتار ارکان و مقامات

4- فعالیت غیرقانونی برخی از اعضاء کمیته انتخابات بر اساس بند ب ماده 3 آیین نامه انتخاباتی فدراسیون و بند 2 ازبخش ج ماده 3 در خصوص تعارض منافع  و عدم رعایت بی طرفی در انتخابات

5- عدم توجه کمیته انتخابات به اسناد و مدارک و مستندات ارسالی از مرجع قضایی

6- نقض بند "و" از بخش 4 ماده 67 و  عدم رعایت ماده 27 آیین نامه انتخاباتی فدراسیون

و  با در نظر گرفتن این موضوع که بر اساس ماده 27 آیین نامه انتخابات کلیه مکاتبات مرتبط با انتخابات با امضاءدبیرکل رسمیت می یابد و مسئولیت قانونی آن بر عهده دبیرکل می باشد لذا در احترام به اصول و قوانین و مقرراتاساسنامه فدراسیون و اسناد بالادستی مرتبط شامل قوانین و مقررات AFC  و فیفا و به منظور صیانت از ارزش هایاخلاقی و رفتار حرفه ای و احترام به حقوق حقه فوتبال  و در نهایت در جهت حفظ منافع و مصالح عمومی فوتبال کشور،بدینوسیله مراتب لغو مجمع عمومی انتخاباتی مورخ 8 شهریور ماه 1401 را اعلام می نماید.

بدیهی است مجمع عمومی انتخاباتی فدراسیون بلافاصله پس از رسیدگی به موارد فوق و اصلاح فرآیندهای مرتبط در زمانمقتضی و بر اساس قوانین و مقررات و الزامات مندرج در اساسنامه برگزار خواهد شد.

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر