بانک تعاون

  • رحمان افراخته مشهور به وحید در سال ۱۳۲۹ خورشیدی در مشهد به دنیا آمد. در سال ۵۴ که سازمان مجاهدین خلق در اثر ایده‌های تقی شهرام تغییر ایدئولوژیک داد، افراخته نیز در این فرایند قرار گرفت و بعد از مدتی چنان در ایده‌های مارکسیستی سازمان غرق شد که در تصفیه خونین ایدئولوژیک و شهادت مجید شریف‌واقفی و ترور ناموفق مرتضی صمدیه لباف نقش اصلی متعلق به او بود. پس از ترور مستشاران آمریکا، ساواک بر دستگیری عاملان آن تمرکز کرد. در نهایت در تاریخ ششم مرداد ۵۴ زمانی که وحید افراخته و محسن خاموشی، به بهانه کارهای سازمانی با مرتضی صمدیه لباف در نظام‌آباد قرار گذاشته بودند تا او را از بین ببرند، توسط ساواک دستگیر شد. افراخته پس از دستگیری به سرعت همه اطلاعات خود درباره سازمان و اعضا را لو داد و حتی همراه مامورین ساواک در خیابان‌ها به دنبال مبارزان انقلابی چون حسن ابراری افتاد.

  • ثبت‌نام از 13 خرداد تا 15 تیر

    رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم از آغاز مرحله اجرایی وام ویژه دکتری با شرایط جدید خبر داد و گفت: دانشجویان دوره دکتری از 13 خرداد تا 15 تیر فرصت دارند برای دریافت وام ویژه دکتری ثبت‌نام کنند.