جایی

  • نمایش "جایی دور ازین‌جا" اقتباسی از نمایشنامه‌های محمد یعقوبی است که با کارگردانی شیرین کاظمیان و طاها خانجانی و زیر نظر بهمن معتمدیان ۲ و۳ آبان از ساعت ۱۷ در خانه نمایش مهرگان به روی صحنه می رود.