شریف

  • در پی تشدید درگیری ها در مناطق شمالی افغانستان؛

    در پی تشدید درگیری ها در مناطق شمالی افغانستان کنسولگری ایران در مراز شریف تعطیل شد

  • شب گذشته خبرگزاری میزان بیانیه ای را درخصوص دلایل سانحه هواپیمای مسافربری را به نقل از متخصصان دانشگاه شریف در خصوص رد ادعای اصابت موشک به هواپیمای اوکراینی منتشر کرد. این در حالی است که از شب گذشته اخبار و مستندات فراوانی در رسانه های مختلف مبنی بر اینکه قرار است مسئولیت سانحه هوایی پذیرفته شود . حال سوال اینجاست؛ خبرگزاری میزان این بیانیه را از کدام دانشجویان و استادان دانشگاه شریف دریافت کرده و چرا نام آنها در بیانیه نیست. آیا این نوع روند انتشار اخبار و بیانیه ها به اعتبار رسانه آسیب نمی زند.