دبیر 30 ساله شورای شورای نگهبان در سمت خود ابقا شد

  • انتخابات هیات رئیسه سال جدید شورای نگهبان در جلسه صبح امروز برگزار شد.در این انتخابات با رای اعضای شورای نگهبان، آیت الله جنتی به عنوان دبیر، دکتر ره پیک به عنوان قائم مقام دبیر و هادی طحان نظیف به عنوان سخنگوی شورای نگهبان ابقا شدند.