رژیم غذایی سالم

  • روش‌های مختلفی برای اضافه کردن سیر به رژیم غذایی وجود دارد؛ سوال مهم این است که چطور سیر را مصرف کنیم که هم مطبوعتر باشد هم خواص آن حفظ شود.