صادرات دام زنده ابلاغ شد

  • وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی آزادسازی صادرات دام زنده را ابلاغ کردند