علی شکوری راد

  • بنابر گزارش دیده بان ایران؛ در این انتخابات ۴۱ نفر کاندیدا بودند که از میان آنها ۳۰ نفر به عضویت اصلی و ۱۰ نفر به عنوان علی البدل انتخاب شدند.در انتخابات امروز، تعدادی از اعضای سابق شورای مرکزی کاندیدا نبودند از جمله هادی خانیکی، امیر آریازند، حسین نقاشی، حمیدرضا جلایی پور، ساجده کیانوش راد، علیرضا خوشبخت، حجت شریفی و مصطفی رسته مقدم. در این انتخابات حدود ۱۸۰ نفر رای داده‌اند که علی شکوری راد با حدود ۱۶۰ رای بیشترین رای را به‌دست آورد.