فرزند خواندگی دختران مجرد

  • مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد دختران مجردی که در یک بازه سنی مشخصی باشند اولویت دوم پذیرش فرزندخواندگی هستند که می‌توانند نگهداری فرزندانِ دختر فاقد سرپرست موثر تحت پوشش بهزیستی را بر عهده بگیرند.