پوشیدن برقع

  • روزنامه دیلی استار گزارش کرد،یک واحد متشکل از ۲۰ سرباز نیروهای سرویس هوایی ویژه ارتش انگلیس (SAS) ظاهرا دستور پیدا کردند تا به دنبال حمله سریع و برق آسای شبه نظامیان افراطگر در افغانستان در پی خروج سربازان آمریکا و ناتو خودشان را آماده رفتن به کابل کنند. به آنها هشدار داده شد که هیچ هلیکوپتری برای منتقل کردن آنها از جنوب افغانستان، جایی که آنها در آن برای یک ماموری مخفیانه مستقر بودند، موجود نیست. نیروهای ویژه انگلیسی در افغانستان برای گذشتن از ایست بازرسی های تحت کنترل طالبان و رسیدن به شهر کابل متوسل به حقه پوشیدن برقع زنانه به عنوان لباس مبدل و ناشناس نگه داشتن خود شده‌اند.