پیام رابرت مالی به اسراییل

  • بن کاسپیت در المانیتور نوشت: «اکنون زمان نجات توافق هسته‌ای ایران است» عنوان یادداشتی بود که در ۲۶ ژوئیه توسط جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در فایننشال تایمز منتشر شد. بورل نوشت: «این متن بهترین توافق ممکن است که من آن را عملی می‌دانم. پس از ۱۵ ماه مذاکرات فشرده و سازنده.... من به این نتیجه رسیده ام که زمان برای مصالحه‌های مهم دیگر تمام شده است.»