دیده بان ایران بررسی کرد؛

در سه سال اخیر، مدیریت شهری تهران تحت مدیریت علیرضا زاکانی با چالش‌های جدی و حوادث ناگواری مواجه بوده که نشانگر ناکارآمدی در اداره امور شهری و تاثیرات منفی…