کد خبر: 161939
A

هزینه خانوار شهری به ۱۴۰ میلیون تومان رسید

گزارش بودجه خانوار، هزینه و درآمد یک سال خانوار‌ها را بررسی می‌کند و عمدتا به تفکیک خانوار‌های شهری و روستایی و هزینه‌های خوراکی و غیرخوراکی ارائه می‌شود.

هزینه خانوار شهری به ۱۴۰ میلیون تومان رسید

به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ آخرین گزارش بودجه خانوار نشان می‌دهد که هزینه خالص خانوار‌های شهری به ۱۳۷ میلیون تومان و هزینه ناخالص آن‌ها به ۱۳۹ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده است. هزینه خالص روستانشینان در این سال معادل ۷۸ میلیون تومان برآورد شده است.

بر اساس آخرین گزارش منتشرشده از مرکز آمار در خصوص بودجه خانوار، در سال ۱۴۰۱ هزینه خالص خانوار‌های شهری ۴۸.۳ درصد و هزینه خالص خانوار‌های روستایی ۵۱.۹ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. آمار‌ها نشان می‌دهد هزینه خالص شهرنشینان در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۳۷ میلیون تومان و هزینه ناخالص آن‌ها نزدیک به ۱۴۰ میلیون تومان بوده است.

اگر چه در سال ۱۴۰۱ هزینه‌های غیرخوراکی هم در میان شهرنشینان و هم در میان روستاییان رقم بالاتری نسبت به هزینه‌های خوراکی دارد، اما رشد هزینه‌ها در بخش خوراکی شدیدتر از بخش غیرخوراکی بوده است.

گزارش بودجه خانوار، هزینه و درآمد یک سال خانوار‌ها را بررسی می‌کند و عمدتا به تفکیک خانوار‌های شهری و روستایی و هزینه‌های خوراکی و غیرخوراکی ارائه می‌شود.

آخرین گزارش بودجه خانوار که توسط مرکز آمار منتشر شده نشان می‌دهد که هزینه خالص خانوار‌های شهری در سال ۱۴۰۱ به میزان ۴۸.۳ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ بیش‌تر شده است. به طوری که شهرنشینان در سال ۱۴۰۰ به طور متوسط در یک سال به طور خالص ۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه می‌کردند، اما در سال ۱۴۰۱ این رقم به طور خالص به ۱۳۷ میلیون تومان و به طور ناخالص به ۱۳۹ میلیون تومان رسیده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش هزینه خانوار‌های شهری بیشتر متاثر از افزایش هزینه‌های خوراکی بوده است. برای مثال متوسط هزینه خالص خوراکی شهرنشینان در سال ۱۴۰۰ برابر با ۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده که این رقم در سال ۱۴۰۱ به ۳۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است؛ به عبارت دیگر هزینه خوراکی خانوار‌های شهری در سال ۱۴۰۱ به میزان ۵۲.۸ درصد به طور خالص افزایش یافته است.

هزینه‌های غیرخوراکی خانوار‌های شهری ۴۶.۶ درصد افزایش یافته و به طور متوسط از سالی ۶۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به نزدیک ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است.

افزایش ۵۸ درصدی هزینه خالص خوراکی روستانشینان

متوسط هزینه خانوار‌های روستایی در سال ۱۴۰۱ به میزان ۵۱.۹ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش یافته و به طور خالص از نزدیک ۵۲ میلیون تومان به نزدیک ۷۹ میلیون تومان رسیده است. اگر چه همچنان سطح هزینه‌های خوراکی پایین‌تر از سطح هزینه‌های غیرخوراکی است، اما رشد بیشتری را تجربه کرده است.

برای مثال، هزینه‌های خوراکی روستانشینان به طور متوسط در سال ۱۴۰۱ به میزان ۵۸.۷ درصد افزایش یافته و از حدود ۲۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ به نزدیک ۳۳ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده است.

همچنین، هزینه‌های غیرخوراکی روستاییان ۴۷.۴ درصد افزایش یافته به طوری که از ۳۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ به ۴۶ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده است.هزینه خانوار شهری به نزدیک ۱۴۰ میلیون تومان رسید

مبنع: روزنو
کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر