کد خبر: 171794
A

گوسفند زنده ۱۶۰ درصد گران شد

مرکز آمار اعلام کرد: بالاترین رشد قیمت مربوط به گوسفند و گاو زنده به میزان ۱۶۰ و ۱۴۴ درصد و گوجه با کاهش ۱۳.۵ درصدی بیشترین افت قیمت را داشته است.

گوسفند زنده ۱۶۰ درصد گران شد

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ مرکز آمار ایران در گزارش جدیدی ازمتوسط قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در تابستان 1402 اعلام کرد:در بخش غلات، در فصل تابستان سال 1402، متوسط قیمت گندم 143708 ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٥,٧ درصد افزایش داشته است. همچنین متوسط قیمت جو ٩٨٧٤٦ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤.٥ درصد کاهش داشته است.

در بخش حبوبات، در فصل تابستان سال 1402، متوسط قیمت نخود با ٩,٢ درصد افزایش به ٣٨١٨١٥ ریال، همچنین متوسط قیمت عدس با ٣.٥ درصد کاهش به 449350 ریال رسیده­ است.

در بخش محصولات جالیزی، در سه ماهه دوم سال 1402، متوسط قیمت هندوانه 39300 ریال و متوسط قیمت خربزه 74.81 ریال بوده ­است که به ترتیب نسبت به فصل تابستان سال قبل ٦٤,٤ و 102.9 درصد افزایش داشته ­است. همچنین متوسط قیمت خیار ١٧٧٨٣٨ ریال بوده ­است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 102 درصد افزایش داشته ­است.

در بخش سبزیجات، در سه ماهه دوم سال 1402، متوسط قیمت سیب زمینی 95806 ریال و متوسط قیمت گوجه فرنگی ٤٣٦٥٦ ریال بوده ­است که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٦,٧ و ١٣.٥ درصد کاهش داشته ­است. همچنین متوسط قیمت پیاز با ٢٦.٦ درصد افزایش نسبت به تابستان سال قبل، به ٦٥٦٢٩ ریال رسیده ­است.

در بخش محصولات علوفه‌ای، در تابستان 1402، متوسط قیمت یونجه ٦٩٩٢٦ ریال بوده ­است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٥,٩ درصد افزایش داشته ­است و متوسط قیمت کاه ١٦٦٤١ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٤ درصد کاهش داشته­ است.

در بخش میوه‌های هسته‌دار، در سه ماهه دوم سال 1402، متوسط قیمت زردآلو ٢٧٥١٨٢، هلو 178907 و آلبالو ٢٨٤٢٤٩ ریال بوده ­است که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ٢٩، ١٩.٦ و 50.5 درصد افزایش داشته ­است. به علاوه متوسط قیمت گیلاس با 0.6 درصد افزایش به ٥٦٨١٢١ ریال رسیده ­است.

در بخش میوه‌های دانه‌دار، در تابستان 1402، متوسط قیمت سیب درختی ١٨٣٤٩٢ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٥١,٨ درصد افزایش داشته ­است. همچنین متوسط قیمت انگور ١٦٩٩٣٩ ریال بوده ­است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٥.٦درصد افزایش داشته ­است.

در بخش دامداری سنتی، در سه ماهه دوم سال 1402، متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره زنده ١٩٣٨٣٢٧ ریال و متوسط قیمت یک کیلوگرم گاو پرواری زنده ١٨٧٦٦٣٣ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب 160.5 و ١٤٤.٣ درصد افزایش داشته ­است.

در بخش هزینه خدمات ماشینی، در سه ماهه دوم سال 1402، هزینة شخم زمین زراعی آبی ١٥٧٥٦٨٤٣ ریال در هر هکتار و هزینة شخم زمین زراعی دیم ١0٦١٧٤٨٨ ریال در هر هکتار بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ٧٣,٥ و ٦٢.٩ درصد افزایش داشته ­است.

در بخش دستمزد نیروی کار، در تابستان سال ١٤0٢، متوسط دستمزد روزانه کارگر میوه چین مرد ٣٩٣٤0٩٦ ریال بوده ­است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٢,٩ درصد افزایش داشته ­است و متوسط دستمزد روزانه کارگر میوه چین زن ٢٦٤٣٣0١ ریال بوده ­است که نسبت به فصل تابستان سال قبل ٥0.٢ درصد افزایش داشته ­است. در این فصل، متوسط دستمزد روزانه کارگر وجین کار و تنک کار مرد ٤0٥٩٢٧0 ریال و متوسط دستمزد روزانه کارگر وجین کار و تنک کار زن ٣0٤0١٦٢ ریال بوده­ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ٤٧.٣ و ٤٤.٢ درصد افزایش نشان می­ دهد

1544918_889

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر