کد خبر: 178953
A

نرخ تورم سالانه مسکن در تهران به ۸۲.۸ درصد رسید

در دی‌ماه ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ۴۶.۵ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه این ماه در مقایسه با ماه قبل که ۵۷.۵ درصد اعلام شده بود، ۱۱ واحد درصد کاهش داشته است.

نرخ تورم سالانه مسکن در تهران به ۸۲.۸ درصد رسید

به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ در دی‌ماه ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ۴۶.۵ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه این ماه در مقایسه با ماه قبل که ۵۷.۵ درصد اعلام شده بود، ۱۱ واحد درصد کاهش داشته است.

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در دی ماه ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ۵.۴۶ درصد رسیده است؛ یعنی خریداران باید برای خرید یک واحد مسکونی مشخص در شهر تهران نسبت به دی‌ماه ۱۴۰۱ ، به طور متوسط ۴۶.۵ درصد بیشتر پرداخت کنند. تورم نقطه به نقطه این ماه در مقایسه با ماه قبل که ۵۷.۵ درصد بوده، ۱۱ واحد درصد کاهش داشته است.

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاری، نسبت به ماه قبل است. در دی ماه ۱۴۰۲ تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ۲.۲ درصد بوده که در مقایسه با همین گزارش در ماه قبل که ۲.۹- درصد بوده است، ۵.۱ واحد درصد افزایش داشته است.

در دی‌ماه ۱۴۰۲ متوسط وزنی و حسابی قیمت آپارتمان‌های مسکونی فروش رفته در شهر تهران، به ترتیب به ۸۰۶۱۰۷ و ۷۷۰۴۱۷ هزار ریال رسیده است. در این ماه منطقه ۱ با متوسط وزنی قیمت ۱۶۶۳۹۲۸ هزار ریال بیشترین و منطقه ۱۸ با متوسط وزنی قیمت ۴۲۳۴۹۲ هزار ریال کمترین قیمت را در بین مناطقه ۲۲گانه شهر تهران خود اختصاص داده است.

بر این اساس، قیمت آپارتمان‌های مسکونی در مناطق ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ ،۶ و ۲۲ بالاتر از میانگین قیمت شهر تهران قرار دارد.

متوسط وزنی قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به تفکیک منطقه 

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل است. براساس این گزارش، نرخ تورم سالانه در دی ماه ۱۴۰۲، آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران، به عدد ۸۲.۸ درصد رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۲.۹ واحد درصد کاهش داشته است.

منبع: جماران

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر