رئیسی و «هیثم بن‌طارق آل‌سعید» در بیانیه پایانی سفر رسمی و ۲ روزه سلطان عمان به ایران ضمن تأکید بر نقش سازنده بخش خصوصی ۲ کشور در توسعه افق‌های همکاری…