رویتر نوشت: اتحادیه اروپا با تحریم ۹ نهاد و شخصیت ایرانی از جمله وزیر دفاع ایران به‌دلیل تامین پهپادهای روسیه موافقت کرد.