کد خبر: 173653
A

تجمع کارکنان شهرداری تهران در اعتراض به عدم ترمیم حقوق ها

کارکنان و بازنشستگان شهرداری تهران در اعتراض به عدم اجرای ترمیم حقوق ها توسط این سازمان اعتراض کردند. پریسا هاشمی گزارشگر شهری دیدبان ایران با معترضان گفت و گو کرده است یکی از کارکنان شهرداری به خبرنگار دیده بان ایران می گوید: از ابتدای مهر ۱۴۰۱ از شهرداری تهران طلبکار است.

اخبار مرتبط

ارسال نظر