روزنامه گردی دیدبان تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۵۷؛

تیتر اول روزنامه اطلاعات روز چهارشنبه ۳۰ فروردین سال ۱۳۵۷ اختصاص دارد به معمای اعدام اسرار آمیز آلدومورو یکی از افراد سرشناس ایتالیا توسط بریگارد سرخ این…