روزنامه گردی دیدبان تاریخ ۸ خرداد ۱۳۵۷؛

صفحه اول روزنامه کیهان ۴۵ سال قبل امروز دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۵۷ را مشاهده می کنید. تیتر یک روزنامه اختصاص دارد به سخنان شاه در سفر به مشهد مقدس، محمد رضا شاه در…