محمد دلاوری به شیوه اطلاع رسانی دولت درباره پرداخت وام بدون ضامن که منجر به اعتراض مردم شده، واکنش نشان داد