تماس با دیدبان ایران- درباره ما

معرفی پایگاه خبری و تحلیلی دیدبان ایران

پایگاه خبری و تحلیلی دید بان ایران به آدرس (www.didbaniran.ir) در سال ۱۳۹۴ توسط جمعی از روزنامه نگاران، خبرنگاران و فعالان رسانه ایی مستقل آغاز به کار کرد. این پایگاه خبری بر اساس مشی اطلاع رسانی حرفه ای فعالیت می کند و تابع قانون اساسی و قانون مطبوعات و یکپارچگی ملی سرزمین ایران است.

پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران به شماره مجوز 79548  به صورت رسمی و قانونی مشغول به کار می باشد

مدیرمسئول و صاحب امتیاز: سعید سیف علی

آدرس: تهران -خیابان شریعتی- خیابان طاهریان پلاک 24 واحد 37
شماره تماس :
۷۷۶۴۶۷۶۰-۰۲۱ و۷۷۵۲۸۰۱۷-۰۲۱​

منشور فعالیت خبری دیده بان ایران

الف - دلیل فعالیت پایگاه خبری دید بان ایران

با توجه به اهمیت موضوع اطلاع رسانی، انتشار اخبار درست و تببین مشی ملی و میهن گرایانه در فضای سیاسی کشور است.

بر همین اساس "دیدبان ایران" یک پایگاه خبری مستقل و در جهت گیری های کلی سیاسی «مستقل از جریان های سیاسی و فکری» است و به هیچ عنوان به فرد، گروه های سیاسی و حزبی وابسته نیست.

راهبرد دیدبان ایران پرهیز از سیاست زدگی و اجتناب از سیاست گریزی است بنابراین، شرکت فعال در فضای سیاسی کشور در عین پایبندی به تفکیک حوزه ها از یکدیگر و حذر از قربانی کردن مسائل جامعه و مصالح کشور در مسائل جناحی راهبرد این رسانه است.

سایت دیدبان ایران بنا به مسئولیت خبری خود تلاش می کند به مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نگاه تحلیلی داشته باشد. بدین ترتیب از تمام علاقه مندان به خاک میهن دعوت می کند تا با این پایگاه خبری و تحلیلی همکاری کرده، دیدگاه ها و سوژه های خود را با همکاران دیده بان ایران در میان بگذارند.

ب - حوزه فعالیت

اخبار سیاسی

اخبار اقتصادی

اخبار فرهنگی

اخبار اجتماعی

 اخبار ورزشی

اخبار سلامت 

اخبار بین الملل

تاریخ 

 انتشار نقدها و تحلیل های منصفانه از جریان های سیاسی، پوشش اخبار اقتصادی و اجتماعی و تاریخی 

شماره تماس جهت تبلیغات و ارتباط با تحریریه:۷۷۶۴۶۷۶۰-۰۲۱ و۷۷۵۲۸۰۱۷-۰۲۱​