اسم وزارتخانه تغییر می کند

  • اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در شبکه خبر گفت:: در برنامه هفتم توسعه این بحث وجود داشت و دوستان در مجلس استقبال کردند. برنامه ما این است که متناسب با نگاه بلند انقلابی و متناسب با نگاه‌های جدید در حوزه مدیریت فرهنگی، نام جدیدی را انتخاب کنیم. به نظرم اگر این تغییر نام در مجلس تصویب شود، تغییر مهمی برای تحقق رویاپردازی‌ها و جهت‌گیری‌ها که لازمه حوزه فرهنگ و هنر است، صورت می‌گیرد.