اپلیکیشنی

  • شرکت آلماتی Vay ابزار و اپلیکیشنی ابداع کرده که بوسیله آن، خودرو‌های برقی، قابل رانندگی از هزاران مایل دورتر هستند. این ابداع می‌خواهد رانندگان را در ستادی متمرکز و مشتریان را با اپلیکیشنی به آن ستاد وصل و با تقاضای مسافر، خودرو پیش پای مسافر حاضر و او را به مقصد برساند. از مزایای متعدد و شگفت انگیز این ابداع علاوه بر تملک و مدیریت سهل‌تر و کلان بر حمل و نقل شهری، سهولت و فراغت مسافر و .. فراسپاری شغل رانندگی است .