رئيسي

  • رئیسی :

    سید ابراهیم رئیسی، رییس جمهور ایران در گفت‌وگو با شبکه‌ای چینی تاکید کرد: همیشه اعلام می‌کردند که حکومت ایران این شش ماه، آن شش ماه، امسال یا آن سال پایان می‌پذیرد، اما قریب به نود تا شش ماه می‌گذرد و آن‌هایی که این حرف‌ها را می‌زدند، خودشان دیگر نیستند؛ بعضی‌هایشان در این عالم نیستند و بعضی‌هایشان دیگر مسئولیتی ندارند و یا ناتوان شده‌اند. اما می‌دانند که جمهوری اسلامی ایران بسیار درخشنده‌تر، توانمندتر و کارآمدتر از همیشه دارد ادامه می‌دهد.