ستون بتنی

  • ستون‌های بتنی را می‌توانید در همه قسمت‌های هر ساختمانی اسکلت بتنی مشاهده کنید. این ستون‌ها عامل اصلی مقاومت ساختمان‌ها در برابر عوامل مختلف به شمار می‌روند، اما از آنجایی که از بتن ساخته می‌شوند، بدون شک نقاط ضعف زیادی، مخصوصا از نظر ویژگی‌های مکانیکی و فنی دارند؛ در نتیجه لازم است این مشکلات را از طریق روش‌هایی رفع کرد.