سهمیه بندی سوخت

  • سرپرست ستاد مدیریت سوخت حمل و نقل کشور گفت: از فردا طرح تخصیص سوخت براساس بیمه شخص ثالث برای خودروهای سواری اجرا خواهد شد.

  • تورم و افزایش قیمت در کنار کاهش قدرت خرید مردم، مشکلی نیست که یک دوره کوتاه مدت در جامعه شکل رفته باشد؛ این مشکلات ناشی از روندی است که برخی کارشناسان ریشه آن را در طرح هایی مانند سهمیه بندی سوخت و هدفمندی یارانه ها جستجو می کنند.