مادرم

  • مریم کلارن، فرزند ناهید تقوی درباره آخرین وضعیت مادرش گفت: مادرم ۵۱ روز است که در سلول انفرادی بازداشت است و پیش از این هم بارها به ایران در حال رفت و آمد بودند بدون اینکه مشکلی برای او بوجود بیاید.