محمود کریمی

  • محمود کریمی به ظریف در یک مجلس عزاداری حمله لفظی کرد و گفت: «وقت تضعیف مرد میدان شد....اشعری شیر شد، رجزخوان شد»+فیلم

  • متاسفانه صدا و سیما اظهارات توهین آمیز و جعلی محمود کریمی مداح پر حاشیه اصولگرایان را تحت عنوان روضه زنده تلویزیونی پخش کردند. این اظهارات بیش از هر چیز توهین به مقام امام حسین (ع) و حضرت زهرا (س) می باشد. متاسفانه این اظهارات از صدا و سیما که پر مخاطب ترین رسانه است منتشر شده و دست به دست می چرخد. حال آنکه آن محمود کریمی مداح پر حاشیه اصولگرا نه عذر خواهی و نه کسی از صدا و سیما پاسخ خواسته است. محمود کریمی در روضه زنده تلویزیونی در حرم امام رضا(ع) از لاتی می گوید که مست می کند و در تصور و اوهام خود با امام حسین(ع) قمار بازی می کند و دو گونی برنج هم می بازد حضرت زهرا (س) هم می گوید که نذرت قبول شد اما با پسرم قماربازی نکن!