مستشاران

  • المیادین، رسانه نزدیک به ایران نوشت: منابع موثق اخبار منتشر شده در مورد کاهش حضور مستشاران سپاه در سوریه را تکذیب کردند. به گفته منابع این رسانه عربی، از مستشاران ایرانی خواسته شد بدون همراه داشتن خانواده خود در سوریه حضور داشته باشند.