تخلف شهرداری تهران

  • گزارش دیده بان ایران از تخلف چند هزار میلیاردی شهرداری تهران در پروژه کوهخواری

    یکی از موضوعاتی که در دستور کار یکی از کمیسیون‌های مجلس قرار گرفت «تحقیق و تفحص از شهرداری‌ها» به ویژه شهرداری تهران است. اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در این راستا با علیرضا زاکانی، شهردار تهران جلسه‌ای برگزار کردند اما پاسخ‌های زاکانی و معاونانش نمایندگان مجلس را قانع نکرد و به گفته مصطفی میرسلیم، رئیس کمیته شفافیت و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شاید این موضوع به سوال از وزیر کشور یا استیضاح او بینجامد. دیده بان ایران در گزارشی تحقیقی و گفت و گو با علیرضا زاکانی شهردار تهران و مصطفی میرسلیم عضو کمیته تحقیق و تحفص مجلس به تخلف شهردار تهران پرداخته است.