جبار کوچکی نژاد

  • جبار کوچکی نژاد نماینده رشت در مجلس اعلام کرد: مسئله مسمومیت دانش آموزان در قم می‌توانستند در عرض ۲۴ ساعت موضوع را پیگیری کنند و این باعث ضعف دستگاه‌ها است، چطور می‌شود ۳۰ دانش آموز از مدرسه به بیمارستان می‌روند و مشخص نمی‌شود از چه گازی مسموم شدند و این کم کاری دستگاه‌ها کاملا روشن است.

  • جبار کوچکی نژادعضو فراکسیون اکثریت مجلس درباره میزان حرف شنوی اصلاح طلبان از موسوی خوئینی ها تأکید کرد: موسوی خوئینی‌ها و جریانات همسو با او هم به لحاظ مشروعیت و اقبال نزد مردم و هم در حوزه توان اداره کشور به بن بست رسیدند؛ آنها با چنین تاکتیک هایی می خواهند دوباره زنده شوند و در فضای جدیدی به صحنه انتخابات ورود کنند.