قالیشویی اصفهان

  • هرساله با نزدیک شدن به ایام عید، تعداد قالیشویی ها و کارگاه های شستشو و خدمات فرش در کشور بطور ناگهانی افزایش پیدا میکند و پیدا کردن یک قالیشویی معتبر در بین این تعداد از اسامی و برندهای نوظهور کمی سخت و دشوار است. در اینجور مواقع ارجاع ما به آشنایان و رسانه های معتبر که بهترین قالیشویی های واجد جواز اتحادیه را معرفی میکنند میتواند کارساز باشد