مافیا در بدنه دولت

  • عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

    مصطفی رضاحسینی‌ قطب‌آبادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: من اراده‌ای نمی‌بینم که قرار باشد جلوی این افراد سودجو و فرصت‌طلب گرفته شود و الا کمیسیون اصل نود، پرونده‌های زیادی در ارتباط با مسائل مختلف که در کشور ایجاد مشکل کرده‌اند دارد و باید حوزه قضایی وارد کار شود. مثلاً چطور در اتفاقات و آشوب‌هایی که رخ داد، تعداد زیادی تحت عنوان امنیتی و سیاسی بازداشت شدند؟ چطور در اینجا همه را سریعاً شناسایی می‌کنیم، ولی در مسائل اقتصادی این‌طور نیست؟ چطور دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی ما با ماموریت‌‎هایی که به آن‌ها داده می‌شود به راحتی گروهک‌های منافقین و دشمن را در هر جای دنیا، کت بسته دستگیر و حتی نقشه‌های تروریستی آن‌ها را خنثی می‌کنند و یا در اغتشاشات، سران آشوب سریعاً بازداشت می‌شوند و بعضی‌ها بنا به تشخیص مرجع قضایی، اعدام می‌شوند؟ ولی برای حوزه اقتصادی با ۴۴ سال سابقه و تجربیات مختلفی که در این دولت‌ها کسب کرده‌ایم، این رویه به منصه ظهور نمی‌رسد؟