هتل ولنجک

  • اختصاصی دیده بان ایران؛

    بنابر گزارش دیده بان ایران؛ مالک هتل ولنجک به خاکبرداری بدون مجوز اقدام کرد و شهرداری چشمان خود را روی این اقدام بسته و ممانعتی به عمل نیاورد. برخی بر این عقیده بودند که باتوجه به پرداخت بخشی از عوارض به شهرداری تصمیم بر این است که شهر در عمل انجام شده قرار گیرد. به همین سبب دادستان تهران با درخواست ساکنان ولنجک به این پرونده ورود و تا تعیین تکلیف قانونی پرونده این ملک دستور توقف پروژه را صادر کرد

  • دیده بان ایران بررسی کرد؛

    روز گذشته سه بیل مکانیکی در محل هتل ۴۳ طبقه ولنجک بدون هیچ پروانه و مجوز قانونی به صورت نامحسوس شروع به کار کرده‌اند و تهران را در عمل انجام شده قرار دهند. پس از انتشار خبر به کارگیری دو بیل مکانیکی که در زمین هتل 43 طبقه ولنجک، یک بیل مکانیکی دیگر به آن اضافه شد، تا این پروژه با سرعت بیشتری پیش برود. ساخت این هتل در محله ولنجک در حالی انجام می‌شود که یک هتل با مجوز کمیسیون ماده 5 و در چارچوب ضوابط و مقررات در این محل و دقیقا روبروی مرکز خرید ولنجک در حال ساخت است.

  • گزارش دیده بان ایران از تخلف چند هزار میلیاردی شهرداری تهران در پروژه کوهخواری

    یکی از موضوعاتی که در دستور کار یکی از کمیسیون‌های مجلس قرار گرفت «تحقیق و تفحص از شهرداری‌ها» به ویژه شهرداری تهران است. اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در این راستا با علیرضا زاکانی، شهردار تهران جلسه‌ای برگزار کردند اما پاسخ‌های زاکانی و معاونانش نمایندگان مجلس را قانع نکرد و به گفته مصطفی میرسلیم، رئیس کمیته شفافیت و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شاید این موضوع به سوال از وزیر کشور یا استیضاح او بینجامد. دیده بان ایران در گزارشی تحقیقی و گفت و گو با علیرضا زاکانی شهردار تهران و مصطفی میرسلیم عضو کمیته تحقیق و تحفص مجلس به تخلف شهردار تهران پرداخته است.