کد خبر: 162531
A

زنان هرمزگانی، رتبه دار استعمال قلیان

در پژوهشی درباره بررسی استعمال دخانیات به ویژه قلیان در بین زنان هرمزگانی متاسفانه در میزان استفاده از آن، رتبه سوم کشوری در مصرف قلیان بدست آمده است.

زنان هرمزگانی، رتبه دار استعمال قلیان

به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ در راستای توسعه رویکرد ترجمان دانش و کاربرد نتایج حاصل از تحقیقات حوزه سلامت در دانشگاه های علوم پزشکی کشور و به منظور آگاهی رسانی ذینفعان پژوهش اعم از مدیران، متخصصین و مردم طرح تحقیقاتی اختتام یافته دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با عنوان "تعیین پیشبینی کننده های ترک قلیان در زنان شهر بندرعباس: کاربردی از تئوری رفتار برنامه ریزی" تشریح شد.
 
بر اساس اقدامات انجام شده و همچنین اهمیت پژوهش در زمینه مصرف قلیان در هرمزگان در این طرح یک هزار و 764 زن مصرف‌کننده قلیان و 260 نفر از زنانی که قلیان را بیش از 6 ماه ترک کرده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند.
 
سازمان جهانی بهداشت در سال 2010 شعار روز جهانی بدون تنباکو را "دخانیات و تنباکو و زنان" اعلام کرد. آمارهای سراسر جهان گویای افزایش میزان مصرف قلیان در زنان نسبت به مردان می باشند، همچنین نتایج تحقیقات انجام نشان می دهد مقبولیت اجتماعی قلیان نسبت به سیگار در میان زنان بیشتر است.
 
زنان در مقایسه با مردان نگرش مثبت و وابستگی بیشتری به استعمال قلیان دارند. به گونه ای که مصرف قلیان سرگرمی خانواده ها از جمله زنان بوده و عوارض استعمال قلیان در زنان بیشتر از مردان است.
 
استعمال قلیان در میان زنان ایرانی به میزان 2 تا 3 برابر بیشتر از مصرف قلیان در مقایسه با زنان سایر کشورها است. شیوع مصرف قلیان در بین زنان استان هرمزگان (3 ممیز 10 دهم درصد) و 9 تا10 برابر استان‌های دیگر بوده و از نظر میزان استعمال قلیان توسط زنان، استان هرمزگان رتبه سوم را در میان استان های کشور دارد.
 
یافته های پژوهش حاضر می تواند نقشه راهی برای محققین باشد تا با کمترین هزینه و در مدت زمان کوتاه، مداخلات اثر بخش و هدفمندی را جهت ترک استعمال دخانیات در افراد طراحی نمایند.
 
همچنین نتایج این تحقیق می تواند مبنایی برای مقایسه با نتایج تحقیقات آتی در این زمینه گردد. یافته ها می تواند سیاستگذاران و پزشکان سلامت را برای اجرای مداخلات رفتاری مبتنی بر نظریه و در نتیجه کمک به دستیابی هر چه بهتر راهکارهای موثر در ترک استعمال دخانیات، یاری کنند.

منبع: فارس

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر