مدیر صنعت اتحادیه اروپا خطاب به توئیتر گفت که این شرکت حتی در صورت خروج از آیین‌نامه مقابله با اطلاعات نادرست نمی‌تواند از قوانین اتحادیه اروپا فرار کند.