پلیس، زن ۴۲ ساله برزیلی را که با آوردن جسد بی‌جان مردی به بانک قصد داشت وام بگیرد، دستگیر کرد.