دبیر شوای سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت مطرح کرد

دبیر شوای سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت با تمجید از روند رو به رشد تولید علم در ایران و به‌خصوص در دولت تدبیر و امید گفت: ایران امسال از نظر تولید علم در…