نگاهی به بودجه برخی نهادهای زیر نظر حداد عادل؛ فرهنگستان زبان و ادب فارسی و بنیاد سعدی

اگر قرار باشد برای هر واژه ١١‌میلیون و ٤٠٠ هزار تومان هزینه شود، قاعدتا بودجه فرهنگستان می‌باید حداقل ۳۴‌میلیارد و ۲۰۰‌میلیون تومان باشد، درحالی‌که بودجه…

معاون بهداشتی وزارت بهداشت:

معاون بهداشت وزارت بهداشت ضمن گلایه از نصف شدن بودجه برنامه پزشک خانواده در لایحه بودجه سال ۹۷، گفت: علی‌رغم اینکه انتظار دارند بتوانیم برنامه پزشک خانواده و…