حواشی امروز جلسه شورای شهر:

عضو شورای شهر تهران با انتقاد از حضور معاون زالی در جلسه امروز گفت: وقتی که آقای زالی در این جلسه حضور پیدا نکرد به نظر می‌آمد که نیازی به حضور معاون وی نبود؛…