با توجه به تحریم های یکجانبه آمریکا علیه کشورمان انتظار می رود نهادهای غیر دولتی و سازمان های مردم نهاد با توجه به ظرفیت های خود با مردم و فعالان سیاسی در…