شورای ارتقاء صادرات داروی هند اعلام کرد که توافق مکانیزم پرداخت به روپیه بین تهران و دهلی نو بستر را برای افزایش صادرات داروهای مورد نیاز به ایران فراهم می‌کند.