فعال سیاسی اصولگرا عنوان کرد:

فعال سیاسی اصولگرا گفت: رئیس مجلس نباید سوابقی داشته باشد که او را زیر سوال ببرد. در نامه میرسلیم به این مسائل پرداخته شده و او پیش‌تر در مرداد 96 گفته بود که…