جزییات ناپدید شدن یک لنج ماهیگیری در خلیج فارس،

٨ صیاد و ناخدای یک لنج ماهیگیری در آب های بوشهر ناپدید شدند پدر ناخدای کشتی :اگر هوای لنج خالی شده باشد امکان غرق شدن صیادان زیاد است