علیرضا نادعلی گفت: احمدی نژاد و قالیباف حقیقتاً از جمله شهرداران مؤثر برای شهر بودند و این امر را در پروژه‌های دائمی شهر مشاهده کردیم که تهران را متحول کرد.…