بیست‌ویکم اسفند ماه و حدود سه هفته پس از علنی‌شدن شیوع کرونا در کشور زهرا نژادبهرام، عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران از انجام رایزنی با بنیاد مستضعفان برای…