کد خبر: 104035
A

سخنگوی هیأت منصفه دادگاه مطبوعات گفت: مدیر مسئول خبرگزاری فارس و دو نفر خبرنگار به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر توسط هیأت منصفه با اکثریت آرا در موضوع اتهام نشر اکاذیب متهمان را مجرم شناخته شندند و همچنین به اتفاق آرا ایشان مستحق تخفیف دانسته شدند.

به گزارش دیده بان ایران؛ احمد مومنی‌راد در تشریح آخرین جلسه دادگاه مطبوعات، اظهار کرد: در روز یکشنبه ۲۴ اسفندماه ۱۳۹۹ در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی ۳ پرونده بررسی شد.

وی در تشریح پرونده اول گفت: مدیر مسئول خبرگزاری فارس و  دو نفر  خبرنگار به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر توسط هیأت منصفه با اکثریت آرا در موضوع اتهام نشر اکاذیب  متهمان را مجرم شناخته شندند و همچنین به اتفاق آرا ایشان مستحق تخفیف دانسته شدند.

سخنگوی هیأت منصفه دادگاه مطبوعات ادامه داد: پرونده دوم نیز مجدداً برای مدیر مسئول خبرگزاری فارس و یک خبرنگار  اتهام  نشر مطالب خلاف واقع بود که هیأت منصفه با اکثریت آرا متهمان را در اتهام فوق الذکر مجرم دانست و با اکثریت آرا ایشان را در این اتهام مستحق تخفیف دانست.

وی در تشریح پرونده سوم نیز بیان کرد: دو متهم مدیر مسئول  روزنامه  فرهنگ آشتی و مدیر مسئول روزنامه مغرب به اتهام  توهین به معظم رهبری  و نشر  اکاذیب به قصد اضرار به غیر توسط هیأت منصفه با اکثریت آرا در موضوع اتهام توهین به مقام رهبری  متهمان را مجرم دانسته نشدند و هیأت منصفه با اکثریت آرا در موضوع اتهام نشر اکاذیب متهمان را مجرم دانست و همچنین با اکثریت آرا متهمان را مستحق تخفیف دانست.

منبع: فارس

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر