کد خبر: 118283
A

زن کارتن خواب با حمله به پرستاراورژانس بیمارستان اورا با ضربه چاقو زخمی کرد و قصد فرار داشت که بازداشت شد.

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ معلوم شد زن مهاجم  کارتن خواب بوده و درچند وقت اخیر زیاد به داخل محوطه بیمارستان  در رفت و آمد بوده و چون جا و مکانی نداشته پرستاران وحتی خانواده بیماران به او غذا و لباس می دادند. مدتی هم در این بیمارستان بستری بود. روزحادثه او به بیمارستان آمده وبه نظر می رسید  قصدبستری شدن دوباره را داشته که ناگهان و بدون انگیزه ای  سمت پرستارمردحمله ور شده وبا غافلگیر کردن وی ، اورا با چاقویی که همراهش بوده ازناحیه کمرزخمی می کند.

پرستار بخش اورژانس پس از بهبود حالش درباره حادثه گفت: از اتاق تریاژ بیرون آمده که ناگهان این زن از پشت به من ضربه ای زد و دیگر هیچی نفهمیدم.

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر