کد خبر: 49827
A
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد؛

قانون تصویب شده قابل تفسیر نیست، صرف نظر اینکه شهردار تهران چه فردی است؛ اما باید گفت که قانون ممنوعیت به ‌کارگیری بازنشستگان شامل حال شهرداران کلان شهرها از جمله شهرداری تهران نیز می شود، قانون ممنوعیت به کارگیری ‌بازنشستگان شامل هرفردی درجایگاه شهردار تهران شده و شخص در اجرای این قانون مد نظر نیست؛ بلکه جایگاه ها دراجرای ‌قانون مدنظر است، لذا قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان شامل تمامی موارد درقانون از جمله شهرداری ها هم می شود؛ ‌هرچند که نظراتی خلاف موارد موردنظر درقانون وجود دارد.‌

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران ؛ سلمان خدادادی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به برخی اظهارات در ‌خصوص اینکه شهرداری تهران مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان نمی شود، گفت:‌
این قانون از ابتدای مراحل بررسی در کمیسیون اجتماعی با چالش های بسیاری همراه بود، به طوری که از دستگاه ها و نهادهای ‌مختلف از جمله شهرداری مسئولان بسیاری برای بررسی حضور داشته و برخی افراد ذی نفوذ با طرح دلایلی  به دنبال ایجاد ‌موارد استثنا و عدم شمولیت این قانون برای برخی جایگاه ها در دستگاه ها بودند؛ اما پس از برگزاری جلسات با حضور ‌کارشناسان و طراحان بسیار طرح اولیه تصویب و برای طی مراحل نهایی  به صحن علنی مجلس ارجاع شد.‌
 
مشاور پارلمانی شهرداری هم در جلسات کمیسیون حضور داشت و از نزدیک در جریان روند بررسی طرح ممنوعیت به ‌کارگیری بازنشستگان قرار داشت، در هر حال پس از ساعت ها بررسی خروجی طرح به شکل قانون فعلی تصویب شده و ‌شورای نگهبان هم تنها یک بحث ابهامی را مورد ایراد قرار داد که این ابهام هم برای تامین نظر شورای نگهبان توسط نمایندگان ‌رفع شد؛ بنابراین درحال حاضر جای هیچگونه تغییری در قانون و ایجاد استثنا وجود ندارد.‌
 
قانون تصویب شده قابل تفسیر نیست، صرف نظر اینکه شهردار تهران چه فردی است؛ اما باید گفت که قانون ممنوعیت به ‌کارگیری بازنشستگان شامل حال شهرداران کلان شهرها از جمله  شهرداری تهران نیز می شود، قانون ممنوعیت به کارگیری ‌بازنشستگان شامل هرفردی درجایگاه شهردار تهران شده و شخص در اجرای این قانون مد نظر نیست؛ بلکه جایگاه ها دراجرای ‌قانون مدنظر است، لذا قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان شامل تمامی موارد درقانون از جمله شهرداری ها هم می شود؛ ‌هرچند که نظراتی خلاف موارد موردنظر درقانون وجود دارد.‌
 
نظرات ارایه شده درعدم مشمولیت برخی جایگاه ها از جمله شهردار تاثیری دراجرای قانون ندارد، قانون ممنوعیت به کارگیری ‌بازنشستگان شامل شهردار تهران شده و هرفردی درجایگاه شهردار نمی تواند بازنشسته باشد، مگراینکه درشرایطی قانون تغییر ‌کند؛ اما این قانون درشرایط فعلی توسط شورای نگهبان هم تایید شده است.‌
 
دربند  5قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت تاکید شده که تمامی سازمان های استفاده کننده از بودجه عمومی دولتی به ‌روش های مختلف و موسسات عمومی غیردولتی شامل قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان می شوند.‌

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر